Start


Hej,

oliver-profilMitt namn är Oliver Sundström och är lite av en mångsysslare som har haft bollarna i luften framförallt inom den ideella sektorn de senaste 8 åren.
Mitt ideella engagemang sträcker sig allt ifrån spelvärlden i Sverok, kulturen i en lokal teaterförening och idrotten i en lokal simklubb.

I egenskap av ideellt engagerad har jag fått möjlighet att bland annat vara projektledare för flertalet lokala LAN för ungdomar med uppemot 50 deltagare, tekniskt ansvarig för ett årsmötet för ett av Sveriges största ungdomsförbund, planerat och arrangerat simtävlingar och flera års styrelsearbete.

Under dessa år som engagerad inom den ideella sektorn har jag bland annat fått lära mig att svårigheterna och hur man överkomma dem när man planerar olika event. Möjligheterna med att bygga upp och effektivisera verksamheter.

Mina kunskapsområden hamnar inom både det rena tekniska frågor som uppbyggnad av mindre hem och företagsnät, teknisk planering och genomförande av evenemang, inköpsrådgivning för teknisk utrustning, men även andra sysslor så som genomgång av en organisation och dess ekonomi för förslag på förändringar.

Utöver ett ideellt engagemang så har jag en utbildning från YH International som internationell företagssäljare. En utbildning som ger god kunskap inom försäljning, marknadsföring, företagande och projektleding. Under utbildningen har jag haft flera intressanta och givande praktikperioder bland annat med planering av ett eget projekt inom kommunal sektor, och generell support inom den privata sektorn.