Start

Hej,

oliver-profilMitt namn är Oliver Sundström och är lite av en mångsysslare som har haft bollarna i luften framförallt inom den ideella sektorn de senaste 8 åren.
Mitt ideella engagemang sträcker sig allt ifrån spelvärlden i Sverok, kulturen i en lokal teaterförening och idrotten i en lokal simklubb.

Ideellt engagemang
I egenskap av ideellt engagerad har jag fått möjlighet att bland annat vara projektledare för flertalet lokala LAN för ungdomar med uppemot 60 deltagare, tekniskt ansvarig för årsmötet för Sveriges största ungdomsförbund, planerat och arrangerat simtävlingar samt flera års styrelsearbete på lokal och regional nivå.

Under dessa år som engagerad inom den ideella sektorn har jag bland annat fått lära mig att svårigheterna och hur man överkomma dem när man planerar olika event. Möjligheterna med att bygga upp och effektivisera verksamheter samt insikten i hur bidragsansökningar mot kommuner och landsting fungerar.

Kunskapsområden
Mina kunskapsområden hamnar inom både det rena tekniska frågor som uppbyggnad av mindre hem och företagsnät, teknisk planering och genomförande av evenemang, inköpsrådgivning för teknisk utrustning, men även andra områden så som organisationsutveckling framförallt inom ideell sektor.

Arbetsliv
Utöver ett ideellt engagemang så har jag en utbildning från YH International som internationell företagssäljare. En utbildning som ger god kunskap inom försäljning, marknadsföring, företagande och projektleding. Under utbildningen har jag haft flera intressanta och givande praktikperioder bland annat med planering av ett eget projekt inom kommunal sektor, och generell support inom den privata sektorn.

Mina mål för framtiden
Mina mål för framtiden riktar sig till stor del mot att i framtiden arbeta inom någon form av högre position inom säljsupport eller support, antingen inom ett befintligt bolag eller som egenföretagare.

Innan dess har jag planen att samla på mig gott om kunskaper och erfarenheter från flera olika branscher för att på så sätt få kunskaper som kan behövas i framtiden. Oavsett bransch man är verksam inom så ha man alltid nytta av kunskaper från andra.